Markvårdsmaskiner Väst

Dataskyddspolicy

Markvårdsmaskiner Väst AB
Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som mailadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut information till er som kund om kommande visningar samt erbjudande hos oss, uppdateringar utav maskiner och servicebulletiner.

Vi har fått dina uppgifter från er via våra visningar vi har haft. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt kundregister.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med endast vår personal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Andreas Andersson VD på Markvårdsmaskiner Väst Ab. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på info@mvm.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 08-657 61 00 datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänlig hälsning
Andreas Andersson, VD
Markvårdsmaskiner Väst AB / 180524

Ladda ner som PDF »