Markvårdsmaskiner Väst

Begravningsenheten i Göteborg köper Lundberg

Denna gången blev det en 5220 med div utrustning. Vi tackar för denna fina leverans!